Tigzi i irefden aswir (la sagesse des oiseaux)

Tigzi : intélligence – Aswir : niveau

Init-as i ufrux i icennun ma yesla s unina n tmeddit, mi ara d-yessawal wul s tihawt n tinna i iccedha, init-as ma d isem-is i icennu ula d netta mi yessisin iziren n leḥmuregga n tmeddit ? Init-as ad awen-id-yini amek… Aɣyer tiṭ iwalan tesgugem iles, ayeɣer terra tablaḍt n tuzzma i wul yetteklen ɣef wallaɣ ad yegger iman-is ?

Init-as i ufrux ma yeẓra winna i as-yundin taqfet neɣ iɣil medden akk ttsiɣen tiftilin n tlelli… Acu i t-yewwin ɣer lḥeb deg uceqquf anda akken tewwet lkemya deg yigran ? Acu n tgerjumt yeffuden akken ad yessew di teqbat ɣer tama anda ttazzalen waman… Acu i t-yegren di ddiq netta i kesben yigenwan ?

Init-as ayɣer yebra i wallen anda akken i t-tettarju terṣaṣt d sslam s uɣunzu i d-tewwi di zzedwa-s, anda akken teẓẓel teqfet iberdiyen-is tettarju taεenqiqt n ufrux d asfel… Laqen yidammen akken ad tekker, ad terfed s lqedd-is. Ayɣer yefka taεenqiqt-is i lxiḍ netta yennumen yettekk tundar n tafat ?

I kečč i tɣunfa tigzi, tḍemεeḍ tazmart di tewser akked ccetwa yesgujlen tiqqad n yiḍarren, acu i k-yewwin ɣer win icennun ɣef tafat kečč yesbedden lqedd-ik s usennan n tismin, kečč yesεukkzen ɣef tɣanimt yehtutin, kečč yesqizziben i ṭṭmeε almi i imecceḥ uswir aluḍ… ? D acu i k-yewwin…

Fiḥel ma ssutreɣ amur n talwit i yigenwan ; ulayɣer ad neḍmeε cwiṭ n tiqqit deg usigna yekwan imi deg-k timest yesserɣayen iḥerqan n ufwad-ik yečča unajel. Fiḥel… Ur k-id-txeddem kra tefsut imi deg wallen-ik i mɣint tismin yessefsayen uzal ma ur tezmir tmest ad t-tessefsi… D tismin i yesseɣayen tiqecḍin n yiɣsan-ik, wamma tudert teffeɣ-ik asmi akken i trehneḍ tawant deg unnar ideg yesserwat llaẓ s yiɣyal yurez ṭṭmeε.

Tsendeḍ tudert-ik ɣer wuffal, tḍemεeḍ lberj ara yessudnen igenwan anda akken tselɣeḍ leḥyuḍ-ik s wambuxen i d-yurew wul-ik aberkan.

Deg yifri n wallaɣ-ik i tessağaweḍ di tismin akked nnḥas, am wakken tesnulfaḍ-d deg-k ajbad n lkir mi yekkat wul-ik s ufḍiṣ ɣef ẓẓebra n tudert. Mi k-qqlen wussan d irẓaganen, ad d-tessukkseḍ i tiẓedt, ad tefkeḍ nnuba i lεib ara yeṭṭfen miḥlal di ṭṭerḥa n wallaɣ-ik. Ma d tacmat, mi k-tɣunza ccbaḥa n ujeğğig, ad k-tuɣal d tamussni gar ccwami akked tfidi ur nḥellu…

Limer meqqar tekkreḍ i uhuddu i wayen tebniḍ s uxnac, imi i winna kan i tessaweḍ tmussni-k ifettin seddaw yiziren n yiṭij… Dinna ad d-nini “cenna”… Wamma, acu i k-yewwin ɣer lqedd n uṣefṣaf mi t-tebɣiḍ d tazdemt i tmest-ik ?

Un commentaire sur “#Méditation_en_kabyle : Tigzi i irefden aswir

  • Hacène

    C’est très beau; un message d’une grande beauté.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *