Aḍris / texte : NAcira Abrous

Aix-En-Provence

Yennayer 2010

Taɣuct d usali : Hace Mess

« Ṭṭef di Rebbi mačči di tbankiḍt n uṭaksi-inu ara teckentḍeḍ ad terẓeḍ aɣrum-iw, a xzu Rebbi !  » Akka i d netta. Javel d anehhaṛ n uṭaksi seg wassmi isεa 20 iseggasen di leεmeṛ-is. Iḥemmel lxedma-s, ittqadar medden, acu daɣen ittqadaṛ ṭunubil-ines ugar. Yuḍen tezdeg, d bu lweswas. Ssawalen-as “Javel”. Yal ssbeḥ yal tameddit iseffeḍ ittḥukku deg-s. Yal taggara n ddurt ad tt-yawi ad s-d isuḍ takka ttaǧan inerkaben. Urnu ad twehmeḍ, ur tettafeḍ acifun neɣ abeḥnuq ittnemḍar. Netta daγen ayen yettlusu ur t-yettnal uγebbar ur tettafeḍ deg-s kra n ubussiḥ neɣ rriḥa, yerna ɣer ccbaha s-yefka ugama umalah a lqed d tissas.Di tefsut neγ deg unebdu, izga ugeṭṭum n leḥbeq neɣ n neεnaε s nnig lemri-nni n ṭunubil. Llan akka wid ittkeεriren fell-as almend n waya. Iḥemmel ad-iffeɣ ad as izwir i yitij. Ad qqim ad ittwali adrar, igenni azegzaw, isekla d yefrax, ul-is ittafeg d afertettu, akken alamma qrib ad ikcem tamdint, imir ad ibdu ad iskuffut: -“ Ad ixzu Rebbi timdinin am ti izdeɣ-itent bururu d yiffis. Ccwal ccwal! Akka, yis-sent i ntett aɣrum, tili ad nettmetra tisyar. Tura idurar d inurar ur seccayen ara Aqbayli (akka i aɣ-d qqaren) : afus seg-neɣ. Ma d kunwi s iqewwaden n tsertit, wagi d annar-nwen, srewtet akken i wen-yahwa.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *